Diensten

Digital Asset Management & Digitisation Advise

Als ervaren professionals brengen uw organisatie, de markt waarop u opereert en uw ‘wereld’ nauwkeurig in kaart. Vervolgens stellen wij gezamenlijk uw projectplan op en plannen de stappen zodat deze overzichtelijk en kostenbewust kunnen worden uitgevoerd.

Commercieel Interimmanagement en advies

Hierbij ligt de nadruk op het ondersteunen van commerciële trajecten. Wij bepalen doelgroepen, stellen een marktbenadering vast, richten targets in en toetsen die. In samenwerking met de klant maken wij een veranderplan en realiseren succes.

  • Advies bij ontwikkelen van Cultureel Erfgoed Digitalisering plannen
  • Advies bij Internationale Commerciële trajecten
  • Advies bij Digital Asset Management & Content Creation & Content Marketing Solutions